Boilsoft Utilities RePack 2010

Boilsoft Utilities RePack 2010

2010 | MB 13,23 RePack Boilsoft Utilities

Boilsoft Video Splitter - a tool which allows you to cut large movie into several smaller parts or small clips. Boilsoft Video Splitter - Birkaç küçük parçalar ya da küçük klipler halinde büyük film kesme sağlayan bir araç.
Boilsoft Video Joiner - a great tool for connecting multiple video fragments into one large video file. Boilsoft Video Joiner - büyük bir video dosyası içine birden fazla video parçaları bağlamak için büyük bir araçtır.
ASF-AVI-RM-WMV Repair - program to restore damaged video files. ASF-AVI-RM-WMV Repair - program video dosyaları bozuk geri.

Boilsoft Video Splitter 6.04 build 136: Boilsoft Video Splitter 6.04 136 kurmak:
Boilsoft Video Splitter - a tool which allows you to cut large movie into several smaller parts or small clips. Boilsoft Video Splitter - Birkaç küçük parçalar ya da küçük klipler halinde büyük film kesme sağlayan bir araç. It supports: AVI, Divx, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, ASF, WMV, WMA and other video formats. Desteklediği: AVI, DivX, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, ASF, WMV, WMA ve diğer video formatlarını. Built-in player allows up to a second or frame to select the beginning and end of fragments and on-camera split video file into equal parts or at a certain size will help you quickly and easily cut videos without quality loss. Yerleşik oyuncu eşit parçaya ya da belirli bir büyüklükte ve hızlı bir şekilde size yardımcı olacaktır kolaylıkla kalite kaybı olmaksızın videoları kesme de ikinci ya da başlangıç ve bitiş parçaları seçmek için çerçeve ve fotoğraf makinesi üzerinde bölünmüş video dosyası kadar izin verir. The program has a simple and friendly interface, supports files larger than 2GB and differs from the majority of high-speed operation. Program basit ve dostu bir arayüze sahip destekler 2GB dosyaları daha büyük ve yüksek hızlı operasyon çoğunluğu farklıdır.

Boilsoft Video Splitter is a tool to split, cut or trim a large AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP or MP4 Video file into smaller video clips without re-encode. Boilsoft Video Splitter, bölme kesme veya yeniden kodlamak olmadan küçük video klipler halinde büyük AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP veya MP4 Video dosyası Döşeme bir araçtır. Using the included video player, you can easily split AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP or MP4 Video file by time or the selection as needed. Dahil video oynatıcı kullanarak, kolayca zaman ya da gerektiği gibi seçim ile AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP veya MP4 Video dosya ayırabilirsiniz. Direct stream cut, without re-encode, Our Video Splitter is the most efficient and fastest in the market. Direkt akım kesme, yeniden kodlamak olmadan, Bizim Video Splitter en verimli ve pazarda en hızlı. Video Splitter - AVI Splitter, MPEG Splitter, RM Splitter, ASF Splitter, WMV Splitter, 3GP Splitter, MP4 Splitter all-in-one! Video Splitter - AVI Splitter, Splitter, RM Splitter, ASF Splitter, WMV Splitter, 3GP Splitter, MP4 Splitter all-in-one MPEG!

Features: Özellikleri:
* Direct stream cut, without re-encode. yeniden kodlamak olmadan * Direkt akım kesilir.
* Support split AVI, Divx, MPEG-4 video files Kesebilme AVI, DivX, MPEG-4 video dosyalarını
* Support split MPEG-1, MPEG-2, VOB video files. Kesebilme MPEG-1, MPEG-2, VOB video dosyalarını.
* Support split ASF, WMV, WMA files * ASF, WMV, WMA dosyalarını
* Support split Real Media (. Rm,. Rmvb) Kesebilme Real Media (. Rm. Rmvb)
* Support split MP4 (. Mp4,. M4a) file Kesebilme MP4 (. Mp4,. M4a) dosyası
* Support split 3GP (.3 gp, 3g2) file Kesebilme 3GP (.3 gp, 3g2) dosyası
* Support split VCD (. Dat) file Kesebilme VCD (. Dat) dosyası
* Support split AC3 file Kesebilme AC3 dosyası
* Support large video file, even large then 2GB. * Destek büyük video dosyalarını dahi büyük 2GB.
* Very fast and without any quality loss. * Çok hızlı ve herhangi bir kalite kaybı olmadan.
* Very User-friendly interface. * Çok kullanıcı dostu arayüz.

Boilsoft Video Joiner 6.25 build 135 Boilsoft Video Joiner 6.25 build 135
Boilsoft Video Joiner - a great tool for connecting multiple video fragments into one large video file. Boilsoft Video Joiner - büyük bir video dosyası içine birden fazla video parçaları bağlamak için büyük bir araçtır. The program will allow you to connect an unlimited number of fragments from AVI, DivX, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, RM, RMVB, ASF, WMV, WMA and other formats, and then offer a choice of format to save the project. Program, AVI, DivX, MPEG-4, MPEG-1, MPEG-2, RM, RMVB, ASF, WMV, WMA ve diğer formatlar ait parçalar sınırsız sayıda iletişime izin verir sonra format seçimi için teklif Proje kaydedin. Built-in player enables you to select a sequence of connected files. Oyuncu yerleşik bağlı dosyaların bir dizi seçmenize olanak sağlar. The program differs from similar simplicity and ease of use, high speed and high quality end result. Program benzer basitlik farklı ve kullanımı, yüksek hız ve yüksek kalitede sonuç kolaylığı.

Our Boilsoft Video Joiner (formerly AVI / MPEG / RM / WMV Joiner) is the comprehensive and easy solution!! Bizim Boilsoft Video Joiner (eski AVI / MPEG / RM / WMV Joiner) kapsamlı ve kolay bir çözümdür! Using our AVI / MPEG / RM Joiner, you can Merge / join multiple AVI, MPEG (MPG), RM (Real Media) or ASF / WMV video files into one "non-stop" file. Kullanarak bizim AVI / MPEG / RM Joiner, sen / bir "non-stop" dosya içinde birden fazla AVI, MPEG (MPG), RM (Real Media) veya ASF / WMV video dosyalarını birleştirme Birleştirme olabilir. It's easy and fast! Kolay ve hızlı! Just a couple of mouse clicks, you can enjoy your movie clips without break ... Sadece Fare ile bir çift, seni kırmak olmadan film klipleri yararlanabilirsiniz ... AVI Joiner, MPEG Joiner, RM Joiner, WMV / ASF Joiner all-in-one. / ASF Joiner Joiner, RM Joiner, WMV MPEG AVI Joiner, all-in-one.

Features: Özellikleri:
• Direct Stream Clone Mode joins same type files in super speed. • Direct Stream Klon Modu süper hız aynı tip dosyalarını katıldı.
• Re-encode Mode joins any different format files as you like. istediğiniz gibi • Re-encode Mode herhangi bir farklı formatındaki dosyalar katıldı.
• Support join AVI, DivX, MPEG-4 files. • Destek AVI, DivX, MPEG-4 dosyalarını birleştirme desteği.
• Support join MPEG-1 and MPEG-2 video files. • Destek MPEG-1 ve MPEG-2 video dosyalarını katılın.
• Support join VOB video files. • Destek VOB video dosyalarını katılın.
• Support join RM, RMVB files. • RM, RMVB biçimli video dosyalarını birleştirme desteği.
• Support join ASF, WMV, WMA files • Destek ASF, WMV, WMA
• Support join 3GP (.3 gp, .3 g2) files • Destek (.3 gp, .3 g2) 3GP katılmak resimler
• Support join MP4 (. Mp4,. M4a,. M4v) files • Destek MP4 katılmak (. Mp4,. M4a,. M4v) dosyaları
• Support join MKV files. • Destek MKV dosyalarını katılın.
• Support join FLV, MTS files in Re-encode Mode. • Destek Re-encode Modunda FLV, MTS dosyalarını katılın.
• Support join MPEG Audio and Windows Media Audio. • Destek MPEG Audio ve Windows Media Audio katılın.
• Join video files as many as you want. istediğiniz kadar • Birçok gibi video dosyalarını katılın.
• Scramble and rearrange the video clips in the sequence that you exactly desire. • Scramble ve tam olarak arzu sırayla video klipleri yeniden düzenleyebilirsiniz.
• Very User-friendly interface. • Çok kullanıcı dostu arayüz.

asf-avi-rm-wmv repair 1.82: asf-avi-rm-wmv onarım 1.82:
ASF-AVI-RM-WMV Repair - program to restore damaged video files. ASF-AVI-RM-WMV Repair - program video dosyaları bozuk geri. Supported formats include AVI, DIVX, XVID, RM, RMVB, ASF, WMV, WMA, AC3. Desteklenen formatlar AVI, DivX, XviD, RM, RMVB, ASF, WMV, WMA, AC3 içerir.

She has no windows with the parameters, no additional check boxes and buttons, all determined by the automaton. O otomat tarafından belirlenen parametreler ile hiçbir pencere, hiçbir ek onay kutularını ve düğmeleri, hepsi var. All at a minimum: a button, add and remove files from the list, start the process of repair. en azından bütün: Düğme, eklemek ve listeden dosyaları kaldırmak, onarım sürecini başlatmak. When restoring files, the program does not overwrite the original file, and creates a copy with an index Repair, so create a backup file before using the ASF-AVI-RM-WMV Repair is not needed. dosyalarını geri yüklerken, program, orijinal dosya üzerine yazmaz ve bir indeks tamir ile bir kopyasını oluşturur, böylece ASF-AVI-RM-WMV Repair gerekli değildir kullanmadan önce bir yedek dosyası oluşturmak. However, if the video file you are working, too large, make sure you have enough hard disk space to record his reconstructed version. Ancak çalıştığınız video dosyası varsa, çok büyük, onun yeniden sürüm kayıt için yeterli sabit disk alanı olduğundan emin olun.

The program supports the formats AVI, DIVX, XVID, RM, RMVB, ASF, WMV, WMA, AC3. Program formatları AVI, DivX, XviD, RM, RMVB, ASF, WMV, WMA, AC3 destekler. This list shows and streaming video formats. Bu listesini gösterir ve streaming video formatları. If repairs can be used two algorithms - Fast and Advanced. Hızlı ve İleri - Onarım iki algoritma kullanılabilir varsa. The second makes recovery more likely a positive result, but it works slowly. Ikinci kurtarma daha olası bir olumlu sonuç yapar, ama yavaş çalışıyor. When processing files, the small size of the rate of importance has not, so better to choose the improved mode. Ne zaman işleme dosyaları, önemli oranda küçük boyutlu gelişmiş modu seçmek için, bu yüzden daha iyi değil. When it comes to large files, it makes sense to first try to process the file in the Fast-mode, and if it does not bring the desired result, refer to improved. o büyük dosyaları söz konusu olduğunda, bu anlamda ilk Fast-modunda dosyayı işlemek için denemek ve istenilen sonucu getirmez ise kılan gelişmiş bakın.


Unlike the base version: baz versiyonu farklı:
Combined-distro: Video Splitter 6.04, Video Joiner 6.25, Video Repair 1.82 Kombine dağıtımı: Video Splitter 6.04, Video Joiner 6.25, Video Repair 1.82
-Registration is not required for Kayıt için gerekli değildir

Operating system: Windows ® XP/Vista/7 İşletim sistemi: Windows ® XP/Vista/7
Language: English Dil: İngilizce
Released: 2010 Çıkış tarihi: 2010

Download links Indirme bağlantıları
http://hotfile.com/dl/70704090/2b43d20/Boilsoft.Utilities.2010.rar.html
Mirror Ayna
http://www.fileserve.com/file/FnrnTH8/Boilsoft.Utilities.2010.rar

Etiketler

Boilsoft Utilities RePack 2010 programının en son versiyonunu ve Boilsoft Utilities RePack 2010 programına ait crack, serial, pachları bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Boilsoft Utilities RePack 2010 ait altyazı veya türkçe dublaj içerikleri, mp4 formatında ya da DVDRip halinde çekilmiş görüntülerini bulabilirsiniz. Boilsoft Utilities RePack 2010 tam sürümdür ve sorunsuzca kurulabilmektedir. Dilerseniz Boilsoft Utilities RePack 2010 türkçe yama (pach) ile türkçe olarakta kullanabilirsiniz. Hepsi bir yana Boilsoft Utilities RePack 2010'i hotfile, rapidshare, filesonic, uploading, fileserve, uploadstation, netload vb birçok download sitesine ait download linklerini bulabilirsiniz.

Yorumlar


Hiç yazılmış yorum bulunmamaktadır.

Yorum Ekle Lütfen site kuralları çerçevesinde yorumlarınızı ekleyiniz...UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.